Hörnsjöfors Herrgård

Detta projekt började för många år sedan med att vi blev anlitade för att renovera efter en hussvamp som hade spritt sig ca 30 meter inne i huset. Efter det har vi restaurerat båda flyglarna och Mangårdsbyggnaden. Den har en gedigen historia med bland annat Ebba Brahe,  Polhammar och Carl Gyllenstierna som ägare. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rnsj%C3%B6fors

Kilsågat salsgolv Kilsågat salsgolv Kilsågat salsgolv Kilsågat salsgolv Kilsågat salsgolv Bild på ett kilsågat golv

Flygelbyggnaden som vi renoverade under ca 3 år
Gryta Majorsboställe

Gryta Majorsboställe är ett av få eller det enda bra bevarande majorsboställena i sten och två våningar. Idag är det ett byggnadsminne. Ritat av Carl Hårlemans.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_H%C3%A5rleman

https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000013330&page=historik&visaHistorik=true

Den nybyggda flygelbyggnaden.

Bastun vid ängen.

Munga Herrgård

Munga herrgård anlitade Svanå bygg för många år sedan och det började med att vi restaurerade drängtstugan. Efter det kom den norra flygeln som pågick i många år och i dagsläget sköter vi en hel del underhåll som så det bör på en sådan här fin och omskött gård. Som kuriosa hittades här världens dyraste frimärke 1885. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gul_tre_skilling_bancoHerrgården i sin helhet.

Drängstugan restaurerades.

Porten byttes och målades.

Detta lider som är ca 20x10 meter höjde vi ca 1,5 meter och blev ställt på nya granitplintar

Loftbod som vi flyttade från Örbäck till Munga Herrgårds ägor.

Svanå Herrgård

Under ett par år har vi arbetat med renoveringar restaureringar och allmänt underhåll. Den byggdes av Pontus Fredrik De la Gardie och har flertalet prominenta ägare som tex: Ebba Brahe och familjen Posse, https://sv.wikipedia.org/wiki/PosseHögfors Herrgård

I bergslagen ligger denna pärla. Vi har gjort en del arbeten på denna gård och det kommer säkerligen mer. 

Den byggdes runt 1680 med initiativ av Jacob de la Gardie och byggdes om av Knut Åkerhielm på slutet av 1800-talet. Den har även ägts av familjen Hugo Hamilton. https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gfors_herrg%C3%A5rd,_Norbergs_kommun