Herrgård i Bergslagen

Detta projekt började för många år sedan med att vi blev anlitade för att renovera efter en hussvamp som hade spritt sig ca 30 meter inne i huset. Efter det har vi restaurerat båda flyglarna och i skrivande stud håller den andra flygen på att färdigställas. 

Munga Herrgård

Munga herrgård anlitade Svanå bygg för många år sedan och det började med att vi restaurerade drängtstugan. Efter det kom den norra flygeln som pågick i många år och i dagsläget sköter vi en hel del underhåll. Som det bör på en sådan här fin och omskött gård.

Porten byttes och målades.

Detta lider som är ca 20x10 meter höjde vi ca 1,5 meter och ställde på nya granitplintar

Rubrik

Loftbod som vi flyttade från Örbäck till Munga Herrgårds ägor.

Flygelbyggnaden som vi renoverade under ca 3 år

Drängstugan restaurerades.

Herrgård Mellansverige

Under ett par år har vi arbetat med renoveringar restaureringar och allmänt underhåll.