Länkar

Kunskapsbank

På youtube finns en hel radda med filmer som Hantverkslabratioret gjort. En liten varning. Det finns timtals med tittande där.

https://www.youtube.com/results?search_query=Hantverkslaboratoriet


Svenska byygnadsvårdföreningen. Är en förening som skriver artiklar, har resor och har många kurser innom byggnadsvård.

https://byggnadsvard.se/om-byggnadsvard/artiklar/


Byggnadsvård i Västmanland. Förening som samlar Byggnadsvårdsföretag i Västmanland.

https://xn--byggnadsvrdvstmanland-h2bt.se/


Byggnadsvårdföretagen. Förening som samlar byggnadsvårdföretag Länsvis. Hitta ditt närmaste byggnadsvårdföretag.

https://byggnadsvardsforetagen.se/


Om du vill söka bidrag för din kulturhistoriska värdefulla byggnad börjar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/


Om du behöver hjälp med dokumentation,utlåtande för dit värdefulla hus börjar du här. behövs för att få bidrag:

https://lansmuseerna.se/vara-museer/


Den övergripande myndighet som har ansvar för byggnadsvården, Här kan man verkligen lägga många timmar på att surfa runt:

https://www.raa.se/


Hitta din närmaste byggnadsvårdsbutik, enkel sökning på google:

byggnadsvårdsbutiker


En superbra hemsida som samlar mycket kunskap.

https://stockholmslansmuseum.se/byggwebben/byggnadsvard/


Utbildning. Det finns flera utbildningar inom byggnadsvård. Detta är en av dom.

https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet


Svanå Herrgård Svanå Herrgård

Här samlar vi kunskap, råd, länkar och en massa tips på bra kunnanden som relaterar till byggnadsvård och byggande.

https://www.svanabygg.se/kunskapsbank-byggnadsvard